https://www.google.com/maps/place/Medical+Park+Trabzon+Karadeniz+Hastanesi/@40.9996278,39.7004003,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5d4ced2eab7cbefa!8m2!3d40.9996278!4d39.7004003
 • Özgeçmiş

Özgeçmiş

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

 • The Effect of Parenting Styles on 10-11 Years Old Children Self-Perception. (Yüksek Lisans Tezi,2010)
 • Sosyal Fobi’de Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Emdr)  Terapisinin Birlikte Kullanılması. (Yüksek Lisans Projesi,2018)

 

EĞİTİM:

 • Yüksek Lisans: İEÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Klinik Psikoloji Anabilim Dalı (2018)
 • Lisans               :  Maltepe Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi- Psikoloji Bölümü (2008)

 

 

MESLEKİ EĞİTİMLER:

 • 18. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ 1.yıl-Teorik Dönem (Psikoterapi Enstitüsü, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş,2019)

 

 • DUYGU ODAKLI BİREYSEL TERAPİ EĞİTİMİ (Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş,2019)

 

 

 • OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİ (Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,2017)
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Filial Terapi
 • Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi

 

 • DIŞA VURUMCU OYUN TERAPİ YÖNTEMLERİ (Expressive Play Therapy)  M.Med.ScS.w. Reyhana Seedat,2017)
 • Sanat Terapisi
 • Kum Terapisi
 • Kukla Terapisi

 

 • ART 2020 PSİKOTEKNİK TEST SİSTEMİ (Prof. Dr. Yeşim Yasak,2012)
 • Trafik Psikolojisi psikoteknik değerlendirme eğitimi, ALG 2020

 

 • EMDR  II. Düzey Eğitimi (EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü-Dr. Udi OREN,2010)
 • Kompleks Travmalarda EMDR Uygulaması

 

 • EMDR I. Düzey Eğitimi (EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü, Dr. Udi OREN,2009)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Travmaya ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu'na (TSSB) Müdahale Becerileri, Kaygı Bozuklukları’nda Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme.

 

 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (Prof.Dr. Hakan Türkçapar, 2009-2010)
 • Depresyonun Bilişsel Modeli ve Tedavisi
 • Panik Bozukluk ve Agorafobi’de Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Sosyal Fobi’de Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Anksiyete Bozuklukları’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Özgül Fobi’lerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Somatizasyon Bozukluğu’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Yeme Bozuklukları’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Hipokondriasis’te Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Vajinismus’ta Bilişsel Davranışçı Terapi
 • İlişki Sorunlarında Bilişsel Davranışçı Eş Terapisi

 

 • ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI EĞİTİMİ (Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 2008)
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Muayene Usulleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)
 • Davranım Bozukluğu
 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluklar
 • Enurezis, Enkoprezis (Alt ıslatma, Dışkı Kaçırma)
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Çocukta Yas Süreci
 • Uyum problemleri
 • Okul Fobisi
 • Akademik Zorluklar
 • Okul Başarısızlığı

 

 • STRATEJİK AİLE TERAPİSİ  (Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2008-2009)
 • Sistemik Aile Terapisi
 • Stratejik Aile Terapisi
 • Yapısalcı Aile Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi
 • Çözüm Odaklı Aile Terapisi
 • Kısa Süreli Terapiler
 • Bağlanma  Bakıs Açısından Gestalt Çift Terapisi
 • Aile içi ilişki Problemleri
 • Aile Terapisinde Arastırma ve Değerlendirme
 • Kuşaklararası Geçiş ve Genogram Kullanımı
 • Aile Terapilerinde Teknikler ve Uygulamalar
 • İliski Dinamiklerine Farklı Bakışlar ve Alet Çantamız
 • İlişki Problemlerinde Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları
 • İkili Sistemler
 • Evlilik ve Çift Problemleri’nde Stratejik Aile Terapisi
 • Depresyon’da Stratejik Aile Terapi
 • Kaygı Sorunları ve Fobiler’de Stratejik Aile Terapisi
 • Bosanma Süreci\Sona Erdirme- Yeniden Evlenmede Stratejik Bakış Açısı
 • Co-dependency (Bağımlıya Bağımlılık Örüntüsü )

 

 • VAKA ANALİZİNDE TERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR  ( Doç.Dr. Hanna Nita Scherler, 2008)
 • Psikanalitik Yaklaşım
 • Psikodinamik Yaklaşım
 • Fenomenolojik Yaklaşım
 • Hümanistik Yaklaşım 
 • Varoluşçu Yaklaşım
 • Davranışçı Yaklaşım
 • Bilişsel Yaklaşım
 • Sistematik Yaklaşım

 

 • TEST \ÖLÇEKLER
 • SCID-I -DSM Eksen I Bozuklukları icin Yapılandırılmış Klinik Görüsme Anketi (Prof.Dr.Hakan Türkçapar-İstanbul)
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Türk Psikologlar Derneği)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Türk Psikologlar Derneği)
 • MMPI –Minesota Çok Yönlü Kişilik Testi
 • TAT -Tematik Algı Testi
 • CAT -Çocuklar için Algı Testi
 • DAP -Draw A Person 
 • Catell 2 A  ve Catell 3 A Zeka testi
 • Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • AGTE-Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • SMMT -Standardize Mini Mental Test
 • Porteus Labirentleri
 • Alexander Pratik Yetenek Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Bender Gestalt –Görsel Motor Slgılama Testi
 • Benton-Görsel Bellek Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 

 • KATILDIĞI KONGRE ve SEMPOZYUMLAR
 • V. Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, “Terapide Yapısalcılık ve Sonrası”.(AETD)-İstanbul Teknik Üniversitesi -2009
 • 10. Uluslar arası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, “Psikanaliz ve Arzular”. (İstanbul Psikanaliz Derneği)- Kasım-2008
 • Psikolojiyi Yeniden Düşünmek (Katılımcı ve Görevli Olarak) (Maltepe Üniversitesi, Mayıs, 2008)
 • Hasta Hakları Sempozyumu/Trabzon

 

 • ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:
 • TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
 • EMDR-TÜRKİYE DERNEĞİ
 • PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
 • HİPNOZ DERNEĞİ
 • SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)

   

İLGİ ALANLARI:

 • Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Depresyon, Bilişsel Davranışçı Terapi, Travma, EMDR, Stratejik  Aile Terapisi, Nöropsikoloji, Vajinismus, Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Yetişkin Psikolojisi, Evlilik Terapisi, Aile Danışmanlığı, Okul Fobisi, Sınav Kaygısı, Anne Baba Tutumları, Dikkat ve Odaklanma Güçlükleri, Eğitim Danışmanlığı, Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri, Stres Yönetimi